Povratak na početnu stranicu
 
 
 
Namjena
 
 
Osobine proizvoda
 
 
Osnovne grupe proizvoda
 
 
Grupe proizvoda prema materijalima izrade
 
 
Kvaliteta i standardi
 

Katalog Schlemmer

Nalazite se u > Proizvodi
Tehnološko rješavanje problematike zaštite elektrovodiča, kabela,
razvoda zraka, tekućina i mehatronike Schlemmer temelji na
sveobuhvatnom pristupu izgradnje cjelovitog sustava zaštite.
Pri tome se prije svega imaju u vidu potrebe klijenata, a slijedom toga
razvijena je i logika tehnološkog razvoja sustava i proizvoda.
Naravno da takva vizija ima za cilj da kompatibilnošću proizvoda i sustava
zaštite uspješno odgovori na stalno promjenjive potrebe klijenata, kao i
budući tehnološki razvoj. To je složen zadatak, jer kontinuirani razvoj sustava
koji pruža odgovor na promjenjive potrebe, nameće dugoročna predviđanja od
samog početka razvoja. Bez takvog poslovnog pristupa to ne bi bilo
moguće jer prilagođavanje sustava je mnogo kompleksniji zadatak od
pojedinačnog prilagođavanja pojedinog proizvoda. Uključivanje
predviđanja budućeg tehnološkog razvoja također znači da je potrebno
sudjelovati s klijentima u njihovom razvoju i osigurati tijesnu suradnju na
tom polju. Povremeno je to rizičan zadatak, no to je jedini način da
Schlemmer drži i zadrži lidersku poziciju. Istovremeno osim
komercijalnog, to znači i uspostavu partnerskog odnosa s klijentima.

Proizvodi Schlemmera rezultat su takvog odnosa.