Povratak na početnu stranicu
 
 
 
Namjena
 
 
Osobine proizvoda
 
 
Osnovne grupe proizvoda
 
 
Grupe proizvoda prema materijalima izrade
 
 
Kvaliteta i standardi
 

Katalog Schlemmer

Nalazite se u > Proizvodi > Kvaliteta i standardi


RoHS

RoHS je kratica za "Restriction of use of certain Hazardous Substances
in Electrical and Electronic Equipment" (ograničavanje upotrebe
određenih štetnih materijala za električne i elektroničke komponente).
RoHS je odredba Europske unije kojom se ograničava upotreba tj.
određuje maksimalna koncentracija šest opasnih materijala u
proizvodnji elektroničkih i električnih proizvoda.
Tih šest materijala su: olovo, živa, kadmij, šestovalentni krom i bromidi
PBB i PBDE (usporivači plamena korišteni u određenim plastičnim
materijalima).
Provedba RoHS-a stupila je na snagu 1. srpnja 2006 godine te nakon
tog datuma svi novi proizvodi na europskom tržištu moraju biti u skladu
s odrednicama RoHS-a.
RoHS se primjenjuje u članicama Europske Unije ali zbog veličine
europskog tržišta je takoreći postao i svjetski standard čije uvođenje
razmatraju i druge zemlje svijeta.

Proizvodi Schlemmera su u potpunosti u skladu s odredbama RoHS-a.
Ne sadrže
krom a legure mesinga imaju udio olova manji od dozvoljenog.